Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η speakgerman.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου speakgerman.gr. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το speakgerman.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του speakgerman.gr και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του speakgerman.gr.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η φύση της ιστοσελίδας είναι τέτοια όπου τα δεδομένα εκτίθενται σε δημόσια ελεύθερη χρήση. Το speakgerman.gr εδρεύει στη Μ.Βρετανία και συλλέγει καθώς και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα στις κεντρικές μονάδες του. Κατά την εγγραφή/καταχώρηση του επισκέπτη / χρήστη στο speakgerman.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: • ηλεκτρονική διεύθυνση (email), στοιχεία εγγραφής υπολογιστή προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας • καθώς και άλλα στοιχεία όπως διεύθυνση IP και δικτύου εξυπηρέτησης

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το speakgerman.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τους παρακάτω λόγους: • την εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, έτσι ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις. • την ενδυνάμωση πολιτικών της εταιρίας μας • την ικανοποίηση των οποιονδήποτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με πιθανές διαφωνίες και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα από τη χρήση των υπηρεσιών του speakgerman.gr. • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων • την γενικότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η speakgerman.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του speakgerman.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το speakgerman.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο όταν: • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το speakgerman.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και νομικών διαδικασιών των χρηστών / μελών. • Με τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το speakgerman.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του speakgerman.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το speakgerman.gr

Χρήση Δεδομένων από το speakgerman.gr

Χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για στατιστικούς λόγους και συγκεκριμένων περιπτώσεων αναφοράς αγγελιών, σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε στοιχεία με σκοπό την αποστολή spam.

Διαφήμιση

Αν δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από οποιαδήποτε παράνομη δράση και αποκάλυψη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κανένα μέσο δεν είναι τόσο επαρκές και για αυτό το λόγο δεν μπορούμε να προσφέρουμε εγγυήσεις.

Γενικά

Σε περίπτωση ανανέωσης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα ανανεωμένα στοιχεία παίρνουν εφαρμογή με την επόμενή σας αγγελία ή μετά από 30 μέρες, εξαρτάται τι προηγείται.

Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπιρίας του χρήστη.

Google Statistics

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί στατιστικά της Google για την κατανόηση της συμπεριφοράς του επισκέπτη