Πώς μαθαίνει ο εγκέφαλος καινούργιες γερμανικές λέξεις

Όταν μαθαίνουμε λεξιλόγιο όπως για παράδειγμα στα γερμανικά , αποθηκεύει ο εγκέφαλός μας νέες γνώσεις. Η μάθηση λειτουργεί μόνο μέσω συχνής επανάληψης. Το πόσο καλά αποθηκεύει ο εγκέφαλός μας γερμανικές λέξεις, εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες.

Το πιο σημαντικό είναι ότι, να επαναλαμβάνουμε το λεξιλόγιο σε τακτική βάση. Μόνο λέξεις που διαβάζουμε συχνά ή γράφουμε, αποθηκεύονται. Θα μπορούσε κανείς να πει, ότι αυτές οι λέξεις αρχειοθετούνται σαν μια εικόνα. Για να μιλάς με ευχέρεια μια γλώσσα, χρειάζεσαι πολλές λέξεις.

Για αυτό πρέπει το λεξιλόγιο να είναι οργανωμένο. Διότι η μνήμη μας λειτουργεί σαν αρχείο. Για να βρεις γρήγορα μια λέξη, πρέπει να ξέρεις πού να την ψάξεις. Για αυτό είναι καλύτερο, να μαθαίνεις λέξεις στα πλαίσια κάποιου περιεχομένου. Έτσι μπορεί η μνήμη μας να βρεί πάντα την σωστή σειρά.

Αλλά και αυτό, ό,τι μάθαμε καλά, μπορούμε να το ξεχάσουμε γρήγορα. Η γνώση πάντα από ενεργητική γίνεται παθητική. Αν τις ξεχάσουμε ελευθερωνόμαστε από την γνώση που δεν χρειαζόμαστε. Έτσι κάνει χώρο ο εγκέφαλός μας για νέα και σημαντικά πράγματα.

Για αυτό είναι σημαντικό, να δραστηριοποιούμε την γνώση μας τακτικά. Ο,τι αποτελεί παθητική γνώση, δεν χάνεται για πάντα. Όταν δούμε μια ξεχασμένη λέξη την θυμόμαστε πάλι. Ο,τι μαθαίνει κανείς μια φορά, το μαθαίνει την δεύτερη φορά ταχύτερα. Για αυτό μάθε γερμανικά online!

Leave A Response

* Denotes Required Field