Γιατί Γερμανικά Online;

Γιατί λοιπόν να μάθω Γερμανικά Online; Ας δούμε κάποιους λόγους. Συνολικά σχεδόν 100 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τα Γερμανικά ως μητρική γλώσσα. Τα Γερμανικά είναι η επίσημη γλώσσα της Γερμανίας και της Αυστρίας και είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ελβετίας. Είναι η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη πρώτη γλώσσα μετά τα Ρωσικά.

Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη γλώσσα (μετά τα Αγγλικά) κατά σειρά σε χρήση στο χώρο του διαδικτύου, ενώ περισσότερο από 8% των σελίδων στο διαδίκτυο είναι στη γερμανική γλώσσα. Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Γερμανικά, η γλώσσα του Mozart, του Beethoven, του Nietzsche, του Goethe του Schiller,του Einstein και του Freud, είναι η γλώσσα των επιστημών και αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε τομείς όπως, Χημεία, Φυσική και Μηχανική. 18% όλων των βιβλίων σε όλους τους τομείς είναι γραμμένα στα Γερμανικά.

Πολλές γερμανικές εταιρίες δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, απασχολώντας στελέχη που ξέρουν να μιλούν τα Γερμανικά και αναζητώντας συνεχώς περισσότερα

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή του τουριστικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας. Το 40% των τουριστών, που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, προέρχονται από γερμανόφωνες χώρες Επομένως, η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύτιμη για όσους απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού.

 

Leave A Response

* Denotes Required Field